Navy veteran celebrates 102nd birthday at Naval Station Mayport

Happy birthday Chief Ellis Pope!
Published: 8:11 AM EDT September 12, 2019