Sheriff's deputy under investigation

Sheriff's deputy under investigation
Published: 5:04 PM EST March 3, 2017