Sideline 2016 "Game of the Week" - Camden County vs. Glynn Academy

Valdosta State University congratulates Camden County and Glynn Academy on being the Sideline 2016 Week 3 "Game of the Week."